saaid.net
::  :: ::   :: ::   :: ::   :: ::   :: ::  :: ::  ::


HAC VE UMRE YAPACAK KİŞİNİN YAPACAĞI İŞLER

Yazan:Halid Bin Abdullah Bin Nasır

Gözden geirenler:

Şeyh Abdullah Bin Abdurrahman El-Cibrn

ve

Abdulmuhsin Bin Nasır El-Ubeykn

Tercme ve Dizgi

Fikri Gönc

Şifa Mahallesi Dvet ve İrşatta Yardımlaşma Merkezi

Tel:4222626-4200620

Fax:4221906

Po. Box:31717- Riyad-11418

 

 

 Hamd Allah'a salat ve selam O'nun Resl Muhammed'in zerinedir.

Bu risale hac ve umre yapacak olan bir kişinin bu ibadetlerini Allah'ın Resl'nn yapmış olduğu şekilde ed edebilmesi iin kaleme alınmış özet bilgiler taşımaktadır.

Yce Allahtan bu mtevazi amelimizi ve sizlerin ve bizlerin salih amellerini kabul buyurmasını niyaz ederiz.

Mslman kardeşim:

Şayet hac yapmak istiyorsan, hac aylarında şu hac eşidinden birine niyet etmeniz gerekir:

1-Temett Haccı'na niyet edebilirsin. Temett haccı en efdal olan hac eşididir. Önce, mikatta Lebbeyke Umreten diyerek umreye niyet ederek umre yaparsın. Umreden sonra ihramdan ıkarsın. Böylece ihramlıya mahzurlu olan her şeyi yapman caiz hale gelir. Daha sonra zilhiccenin 8. Gn olan "Tevriye Gn" oturduğun yerden tekrar hac iin ihrama girerek aşağıda belirtilecek olan talimatları yerine getirirsin. Unutma ki bu hac trnde zerine kurban da gerekmektedir.

2-İfrad Haccına niyet edebilirsin.  Bu trde Mikatta Lebbeyke Haccen demek suretiyle ihrama girerek sadece hac iin niyet edersin. Bu hac trnde Kbe'ye vardıktan sonra kudm tavafı yapman mstehaptır. Kurban kesiminin başlangı gn olan bayramın birinci gnne kadar ihramda kalırsın. Daha sonra Zilhicce'nin 8. Gn olan Tevriye Gn'nden sonra bu broşrde belirtilen işleri yapman gerekir. Bu hac iin kurban gerekmez.

3-Kıran Haccı yapabilirsin. Mikatta "Lebbeyke Umreten ve Haccen" demek suretiyle hac ve umreyi birlikte yapmak niyetiyle ihrama girersin. Kbe'ye ulaşınca, Kbenin etrafında yedi defa dönerek kudm tavafı yaparsın. Sonra, umrenin ve haccın s'yini yapmak niyetiyle, Safa ve Merve arasında -dört gidiş, de geliş olmak zere- sy yaparsın. Bu sa'yi ifada tavafından sonraya da bırakabilirsin, fakat kudm tavafından sonra yapman daha efdaldır. Bayramın birinci gnne kadar ihramda kalman gerekir. Daha sonra terviye gn olan Zilhicce'nin 8. gnnden  itibren başlayan hac iin gerekli işleri aşağıda aıklanacak olan şekliyle yapman gerekir. Bu hac trnde kurban kesilmesi gerekir.

 

UMRE VE HACCIN YAPILIŞ ŞEKLİ:

BİR:UMRENİN YAPILIŞ ŞEKLİ:

  1-Umre yapmak iin ihrama girmek isteyen bir kişi elbisesini ıkartıp cnplk sebebiyle yıkanır gibi yıkanır ve başına ve sakalına gzel kokular srnr. İhram esnasında yıkanmak kadın ve erkekler iin snnettir.

 

2-Yıkandıktan sonra ihram elbisesi giyilir. Şyet vakit farz namazlardan birinin vakti ise namaz kılınır. Umre iin ihrama girilirken özel bir namaz yoktur. Bu şekilde ihrama giren kişi (Lebbeyk Allahmme Lebbeyke, Lebbeyke l şerke leke lebbeyk, inne'l-hamde ve'nnmete leke ve'l mlk, la şerikelek) diyerek telbiye getirir. Erkekler telbiye getirirken seslerini ykseltirler, kadınlar ise yanlarındaki kişi duyacak kadar seslerini ykseltirler.

 

3-Umre veya hac iin ihrama giren kişi karşısına bir engel ıkıp umre veya haccını tamamlayamayacağından korkarsa ihrama girerken İz habesen hbisun fe mahall hays habesetn "Şayet önme bir engel ıkarsa engel ıkan yerde ihramdan ıkmış sayılırım" diye şart koşar ve böylece ihramdan ıkar ve zerine de bir şey gerekmez.

 

4-Mescid-i Haram'a girerken sağ ayakla girmek mstehaptır. Mescide girerken:

 

der ve doğruca Hacer'l-Esved'e  gider ve mmknse ona elini srer ve onu öper. Şyet ona el srmek veya onu öpmek mmkn olmazsa ona dönerek elle ona doğru işaret eder ve böylece tavaf etmeye başlar. Hacının Hacer'l- Esved'i öpmek iin zayıf insanlara eziyet vermemesi daha efdaldır. Hacı Hacer'l- Esved'e el srerken şöyle der:

r.

5-Yemn köşesine ulaşınca burayı öpmeksizin buraya elini srer. Şyet el srmek kolay olmazsa bunu yapmak iin insanlara eziyet edilmez. Rkn Yeman (Yemn köşesi) ile Hacer'l- Esved arasında şöyle der:

] [

"Rabbimiz, bize dnyada iyilik ver, hirette de iyilik ver, bizi ateş (cehennem) azabından koru!"

Hacer'l-Esved'e ne zaman uğrasa tekbir getirerek ona eliyle işret eder.  Hacı, tavafın diğer bölmlerinde dilediği dua ve zikirleri yapabilir, Kur'an okuyabilir. Unutulmamalıdır ki tavaf, sa'y ve taş atma işlemlerinden kasıt Allah'ı zikretmekten başka bir şey değildir.

 

6-Erkeklerin Kbe'ye ilk ulaştıklarında yapmaya başladıkları kudm tavafında şu iki şeyi yapmaları snnettir:

Birincisi: Tavafın başından sonuna kadar sağ omuzu aık tutmak. Bu da ridanın ortasını sağ omuzun arkasına koyup iki tarafını da sol omuzun stne atmakla yapılır. Tavaf bitince sa'ya başlamadan önce, ridasını eski haline getirir, zira bu durum sadece tavaf esnasında snnettir.

 

İkincisi: İlk turda adımları kısa tutarak remel yapılır. (Seri olarak yrnr.) Fakat geri kalan dört turda remel yapılmaz, normal olarak yrnr.

 

7-Kbe'nin etrafında yedi tur atıp tavaf işlemini bitirdikten sonra Makam-ı İbrahim'in yanına gidilerek şu yet okursun:

] [   

"Siz de İbrahm'in makamından bir namaz yeri edinin (orada namaz kılın)." (Bakara:125)

Şayet mmknse makam-ı İbrahim'in arkasında, mmkn değilse Mescid-i Haram'ın herhangi bir yerinde iki rekt namaz kılınır. Birinci rektta fatihadan sonra "Kfirun" sresi, ikinci rektta "İhlas" sresi okunur.

 

8- Daha sonra, Safa ve Merve arasında sa'y yapmak iin gelinir. Safa tepesinin eteklerine varınca şu yet okunur:

] ǡ [

"Şphesiz ki Safa ve Merve Allah'ın koyduğu nişanlardandır. Her kim beytullahı ziyaret eder veya umre yaparsa onları tavaf yapmasında bir gnah yoktur. Her kim gönll olarak bir iyilik yaparsa şphesiz Allah kabul eder ve (yapılanı) hakkıyla bilir." (Bakara:158). Ve şöyle denir: "Allah'ın başladığı ile başlarım." Sonra Kbe'yi görebilecek yksekliğe erişene kadar bu tepenin stne ıkarak Kbe'ye yönelip Allah'a hamd eder ve burada dilediği kadar dua eder. Şu dua Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in burada yaptığı dualardan biridir:

"Allah'tan başka ilah yoktur, O'nun bir ortağı da yoktur. Mlk onundur, hamd onun iindir, O her şeye kdirdir. Allah'tan başka ilah yoktur, vaat ettiklerini yerine getirmiştir, kulunu muzaffer kılmıştır, btn hizipleri tek başına hezimete uğratmıştır." Bu zikirleri defa tekrar eder ve aralarında dilediği gibi dua eder.

Daha sonra Safa tepesinden inerek Merve'ye doğru yrr. İki yeşil işaret arsında gc yettiği kadar seri bir şekilde hi kimseye eziyet etmeden yrr. İki yeşil işaret arası dışında kalan bölgede normal bir yryşle yrnr. Merve'ye ulaştıktan sonra Merve tepesine ıkar, kıbleye dönerek elini kaldırır, dilediği duaları yapar. Sonra Merve'den inerek Safa'ya doğru yrmeye başlar. Yrnecek yerde yrr, iki yeşil işaret arasında seri yrmeye başlar. Safa tepesine ulaşınca birinci defada yaptığı gibi zikir ve dua yapar. Aynı şekilde Merve tepesine ulaşınca zikir ve dualarını yapar. Bu şekilde yedi şavtı tamamlar. Safa'dan Merve'ye gidiş bir şavt, Merve'den Safa'ya gidiş başka bir şavttır. Sa'y esnasında dilendiği gibi dua ve zikir yapılır, Kur'an okunur.

Sa'y bittikten sonra erkekler salarını tıraş eder veya kısaltırlar. Kadınlar ise örglerinin ucundan parmak ucu kadar kısaltırlar. Şayet tıraş yapılacaksa, bunun başın tmn kapsaması gerekir. Aynı şekilde şayet salar kısaltılacaksa bunun başın tmn kapsaması gerekir. Tıraş daha efdaldır. Çnk peygamberimiz salarını tıraş edenlere defa, kısaltanlara da bir defa dua etmiştir. Fakat umre ile hac arasındaki zaman ok azsa efdal olan kısaltmadır. Bu şekilde salar tıraş etmek zere hacca bırakılmış olacaktır. Bu şekilde umre ibadeti tamamlanmış olmaktadır.

     

İKİ: HACCIN YAPILIŞ ŞEKLİ

 

Haccın Rknleri:

1-İhram.           2-Arafatta vakfe.        3-Ziyaret tavafı.       

4-Safa-Merve arası sa'y.

Haccın farzları:

1-İhrama mikatta girmek.

2-Arafat'ta gndz vakfe yapanların gneş batana kadar Arafat'ta kalmaları.

3-Zayıf kişiler ve kadınlar hari Mzdelife'de fecir vaktine (havaya aklık dşene) kadar gecelemek.

4-Teşrik gnleri olan Zilhiccenin 11,12 ve 13. Gnleri Mina'da gecelemek.

5-Teşrik gnleri cemreleri taş atmak.

6-Akabe cemresini taşladıktan sonra saları tıraş etmek veya kısaltmak.

7-Veda tavafı.

*Kim ki rknlerden birini yerine getirmezse bunu yerine getirmedike haccı sahih olmaz.

*Kim ki farzlardan birini terk ederse Mekke fakirlerine dağıtılmak zere bir kurban kesmesi gerekir.

 

 İhramlıya Mahzurlu Olan Şeyler:

 Koku srnmek, sa veya tırnak kısaltmak, başı, başa yapışan bir şeyle örtmek, av avlamak, eşe cins yönden yaklaşmak veya cima etmek, nikh kıymak, dikişli elbise giymek, harem bölgesinde ağa kesmek veya yeşil bir nebtı koparmak.

 

ZİLHİCCENİN 8. GÜNÜNDEN İTİBAREN

HACDA YAPILMASI GEREKENLER

8.Gn (Terviye gn)

 iBu gn duha vaktinde hacı bulunduğu yerden hac yapmak zere niyetlenip ihrama girer. İhrama girmeden önce mtemett haccı yapanların yıkanıp temizlenmesi, tırnaklarını ve bıyığını kısaltması, avret yerlerin ve koltuk altlarını tıraş etmesi beyaz renkli rid ve izr (ihram elbisesi) giymesi mstehaptır. Kadınlar istedikleri elbiseyi giyebilirler, fakat nikap ve eldiven giymezler. İfrad veya kıran haccına niyet etmiş olanlar zaten daha önceden ihramlı oldukları iin mtemett haccına niyet etmiş olanların yapacak oldukları temizlik işlemlerinden  hi birini yapmazlar.

iHacının ihram giydikten sonra iki omuzunu da ihram elbisesi kapaması snnettir.

iSonra hacı (Lebbeyke Haccen) "Hacca niyet ettim" der ve böylece hacı hac ibadetine başlamış olur.

iHacı şayet hac esnasında kendisini hac yapmaktan alıkoyacak bir engelin ıkabileceğinden korkarsa niyetini şartlı yaparak şöyle der: "Ve in habesen habisun fe mahall hays habesetn." Şayet böyle bir engelden korkmazsa bu şartı koşmaz.

 iHacca niyet eden hacı artık ihramlıya mahzurlu olan btn şeylerden kaınması gerekir.

iHacı, 10. gn Akabe cemresini atmak zere Mina'ya gelene kadar bol bol telbiye getirir.

iHacı, telbiye getirerek doğruca Mina'ya gider, burada öğle, ikindi, akşam, ve yatsı namazlarını her birini kendi vaktinde, olmak zere, dört rektlıları iki rakt olarak kılar.

iPeygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) yolculuk esnasında namazların snnetlerinden sabah namazının snneti ve vitir namazı hari  hi bir ratip snnet kılmamıştır.

i Hacı, Peygamberimizden varid olan ve özellikle de uykudan önce sabah ve akşam okunan zikirleri yapmada azimli olmalıdır.

iHacı bu geceyi Mina'da geirir.

9. Gn (Arefe Gn)

iHacı sabah namazını kılar. Gneş doğduktan sonra Arafat'a doğru telbiye ve tekbir getirerek yola ıkar.

iHacılar iin bu gn oru tutmak mekruhtur. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) oru tutmadan vakfe yapmış kendisine gönderilen bir kadeh dolusu ayranı imiştir.

iZeval vaktine kadar mmkn olursa Nemira'ya inmek snnettir.

iOrada bir hutbe verilecektir. Zeval vaktinden sonra öğle ve ikindi namazları öğle vaktinde ikişer rekt olarak, bir ezan ve iki kametle kılınır.

iArafat'a girdikten sonra hacı Arafat sınırı iinde olup olmadığını kontrol etmelidir. Zira Urne vadisi Arafat'tan değildir.

iArafat meydanının hepsi vakfe yeridir. Şayet hacı rahmet dağını kendisi ile kıble arasına alırsa bu daha efdaldır.

iDağa ıkmak snnet değildir.

iHacı elini kaldırıp kıbleye dönerek gneş batana kadar, byk bir samimiyetle bol bol tevbe istiğfar, zikir ve dua eder.

iHacı, şu zikri bol bol yapar: 

 (La ilahe illallahu vahdehu la şerike lehu, lehu'l -mlk ve lehu'l-hamd ve huve al klli şey'in gadr.)

iAllah'ın Resl (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'e bol bol salat ve selam getirilir.

iArafat'tan gneş batıncaya kadar ıkılmaz.

iGneş battıktan sonra sknet iinde Mzdelife'ye doğru yola ıkılır. Yrrken şayet yol mnasipse biraz hızlı yrnebilir.

iHacı, Mzdelife'ye varınca akşam ve yatsı namazlarını akşam veya yatsının vaktinde bir ezan ve iki kametle, akşam namazını rekt yatsıyı da iki rekt olarak kılar. Daha sonra vitir namazı kılar. Bu namazlar haricinde başka bir namaz kılmaz.

iHacı, daha sonra fecir vaktine kadar uyur. Fakat zayıf kişiler ve kadınlar gece yarısından sonra Mina'ya doğru yola ıkabilirler. Efdal olanı ay kaybolunca yola ıkmalarıdır.

 

10. Gn (Bayramın Birinci Gn)

iHacı kardeşim, Allah bizim ve sizin ibadetlerini kabul buyursun!

iZayıf veya özrl kişilerin ve kadınların haricinde herkes sabah namazını Mzdelife'de kılmalıdır.

iSabah namazını Mzdelife'de kıldıktan sonra kıbleye dönlerek ortalık aydınlanana kadar Allah'a bol bol hamd sen edilir, tekbir ve tehlil getirilir, dua edilir.

iDaha sonra gneş doğmadan telbiye getirerek ve sknet iinde Mina'ya doğru yola ıkılır.

iŞayet Muhassir vadisinden geilirse, mmknse orada biraz hızlı geilir.

iMina veya Mzdelife'de istediği yerden yedi taş toplanır.

Daha sonra şunları yapmanız gerekir:

1-*Akabe cemresine (byk cemreye), ardı ardına her bir atışta "Allahuekber" diyerek yedi taş atarsın.

2-*Kurban kesip etinden yersin ve o etten fakirlere dağıtırsın. (Kurban, sadece temett ve kıran haccı yapanlara gerekmektedir.)

3-*Daha sonra salarını tıraş eder veya başın her tarafından almak zere salarını kısaltırsın. Kadınlar örglerinin ucundan parmak ucu kadar alırlar. Bu şekilde birinci tehalll gerekleşmiş olur. Elbiseni giyer koku srnrsn. Bu şekilde insanın eşine yaklaşması hari ihramlı iin mahzurlu olan her şey caiz duruma gelir. Bu sayılan şeyden ikisini gerekleştiren kişi birinci tehalll girmiş olur. (Taş atmak, saları tıraş etmek veya kısaltmak, tavaf-ı ifada)

4-**Daha sonra Kbe'ye giderek remel yapmak sızın ifada (ziyaret) tavafı yaparsın. Daha sonra iki rekt tavaf namazı kılarsın.

5-**Daha sonra sa'y yaparsın. Sa'y temett haccı yapanlar veya kıran veya ifrad haccı yapanlardan kudm tavafından sonra sa'y yapmayanlar iindir. Bu şekilde hacıya ihramından dolayı mahzurlu olan her şey helal duruma gelmiş olur.

6-Hacı bu işlerden bazılarını bazılarından önce yapabilir. Tertip şart değildir.

7- Zemzem suyundan imek ve öğle namazını Kbe'de kılmak snnettir.

8-*10-11 ve 12. geceleri Mina'da geirmen gereklidir.

 

11. Gn

i-*Mina'da mebit (geceleme) yaparken beş vakit  namazı cemaatle kılmaya dikkat etmek gerekir.

iBil ki bu gnler "Teşrik Gnleri" diye isimlendirilir. Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) bu gnler iin şöyle buyurur:

                   

"Teşrik gnleri yeme ime ve Allah'ı zikir etme gnleridir."  (Mslim rivayet etmiştir.)

Namazlardan sonra tekbir getirmek snnettir. Bu tekbir mukayyet olan tekbirdir. Yol, arşı v.s. yerlerde belli bir vakte ait olmadan getirilen tekbire ise mutlak tekbir adı verilir.

iAllah'ı zikretmenin bir ifadesi de cemarata taş atmaktır. Taş atma işlemi öğle ezanı okunduktan sonra, yani zevalden sonra başlar. Önce kk cemre daha sonra orta  ve ardından Akabe adı verilen byk cemre taşlanır.

iHer cemreye ardarda olmak zere yedi taş atılır. Taşlar, her bir atışta "Allahuekber" diye tekbir getirilerek atılır. Atılan bu taşlar Mina'nın herhangi bir yerinden toplanabilir.

iMekke'yi sol tarafa, Mina veya Hayf mescidini sağ tarafa alıp kk cemreye yönelip bu cemreye yedi taş attıktan sonra kıbleye yönelip sağ tarafa doğru gidilip durulur ve Peygamberimizin yaptığı gibi uzunca dua edilir.

iAynı şekilde orta cemreyi taşladıktan sonra kıbleye yönelerek sol tarafa gidilir ve Peygamberimizin yaptığı gibi uzunca dua edilir.

iAkabe cemresini taşladıktan sonra hemen cemerattan ayrılınır, dua yapılmaz.

iŞayet ihtiya duyulursa gece de taşlama yapılabilir fakat taşlamanın gndz olması daha efdaldır.

iGeceyi Mina'da geirmen gerekir.

 

12. Gn

iMina kaldığın vakit iersinde zamanını hayırlı işlerle ve zikirle geirmelisin.

                   

"Teşrik gnleri yeme ime ve Allah'ı zikir etme gnleridir."  (Mslim rivayet etmiştir.)

iÖğleden sonra cemreye tıpkı 11. Gnde yaptığın gibi taş atarsın.

iTaşlama işlemi bittikten sonra şayet dönşte acele etmek istersen Mina'dan ıkabilirsin. Fakat gneş batmadan Mina'yı terk etmelisin. Mina'dan ıktıktan sonra veda tavafı yapman gerekir.

iAcele etmeyip 13. Gnde Mina'da kalmak daha efdaldır. Zira Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) acele etmemiştir. Ayrıca 13. Gn cemrelere taş atmanın sevabından mahrum kalınmamış olur.

iMina'da kaldığın gnlerde şayet mmknse namazları Hayf Mescid'inde kılman efdaldır. 

 

13.gn

iMina'da iki gn geceledikten sonra:

iDaha önce yaptığın gibi cemreyi de taşlarsın.

iyaşadığın yere dönmeye azmettiğin zaman veda tavafı yap. Hayız ve nifas halinde olanlara veda tavafı gerekmez.

Ve böylelikle hacda yapmamız gereken işler sona ermektedir.

 

ÖNEMLİ TEMBİHLER

Bir: Bazı hacılar hac iin ihrama girdikleri zaman Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzak olmalarını, gzel ahlak sahibi olmalarını, dinde bilgi sahibi olup Allah'a doğru ve bilinli ibadet etmelerini gerektiren bir ibadete başladıklarının farkında olmuyorlar. Onları bazı haramları işlerken hac ibadetini yanlış bir şekilde yaptıkları halde bir alime dahi bilmediklerini sorma ihtiyacı duymadıklarını, hacdan önce var olan köt alışkanlıklarını değiştirmeye hazırlıklı ve niyetli olmadıklarını görrsn. Bu kişilerin takınmış oldukları bu tavırlar -şayet hacları kabul olmuşsa bile en azından hacılıklarının tam olmadığına apaık bir delildir. Allahtan selmet ve fiyet dileriz!

 

İki: Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem) şöyle buyurur:

:

     "İki göz vardır ki onları ateş değmez: Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah yolunda bekilik yapıp (uyumadan) sabahlayan göz."

Bilmelisin ki Arefe gn ok byk bir gndr. O gn göz yaşları döklr, gnahlar silinir,Allah kullarından dilediğini cehennemden zat eder, vakfe yapanlarla meleklerin yanında övnr. Hacı kardeşim, kendin ve mslmanlar iin bol bol tevbe, istiğfar ve dua ederek bu fırsatı iyi değerlendir.

 

Ü: Cemreleri taşlarken taşlar mutlaka havuza dşmeli. Şayet taş havuza dşp sonra geri sırarsa zararı yoktur, atış geerlidir. Cemrelere ne yediden az, ne de yediden fazla taş atılmamalıdır.

 

Dört: İhramlı iken iinde misk veya gzel kokular bulunan sabunlar kullanılmamalıdır.

 

Beş: Kim ki kesecek kurban bulamazsa veya buna mali gc yetmezse gn Mekke'de, yedi gn de ehline döndğnde  tutmak zere toplam on gn oru tutmalıdır. Bu oru, ara vermeden veya ayrı ayrı gnlerde tutulabilir. Mekke halkına kurban gerekmediği iin onların oru tutmaları gerekmez.

 

Altı: Hacılara gzel ahlakla davranmanın, onlara hizmet etmenin, onları sulamanın, onlara eziyet etmemenin, onlara karşı sabırlı olmanın ok byk ecri vardır. Bu ecirden kendini mahrum bırakmamaya alış.

 

Yedi: Hacının istediği zaman ihram elbiselerini değiştirmesi veya yıkaması caizdir.

 

Sekiz: Hac öncesinde veya sonrasında Peygamberimizin mescidini ziyret etmen snnettir. Ziyaretin maksadı orada namaz kılmaktır. Zira orada kılınan namaz bin namaza eşittir. Namazdan sonra Peygamberimiz (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in ve Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer'in kabirlerini ziyaret etmek, iinde namaz kılmak iin Kuba mescidini ziyaret etmek, iinde sahabilerin yattığı Ğagat mezarlığını ziyaret ederek orada yatan sahabelere selam verip onlar iin dua etmek, daha sonra iinde şehitlerin efendisi Hz. Hamza'nın da defnedildiği Uhud şehitliğini ziyaret ederek onlara selam verip, onlar iin dua etmek mstehaptır. Öllere yalvarmak, onlardan yardım istemek kesinlikle caiz değildir. Bilakis bu şirktir ve şirk ise amelleri boşa ıkartır.     

 

BAZI  HATALAR

Hac ibadeti esnasında bazı hacılar bazı hatalara dşmektedirler. Bu hatalara dşlmemesi temennisi ile bu hatalardan bazılarına özet olarak değineceğiz.

1-Hac ibadetinin başından sonuna kadar sağ omuzu aık bırakmak.

2-İhrama girdikten Arafat'ta veya Mzdelife'de sonra yksek sesle telbiye getirmeyi ihmal etmek veya tamamen unutmak.

3-Toplu olarak telbiye getirmek.

4-Mescid-i Haram'a girerken veya Kbe görldğnde okunmak zere özel dualar ihdas etmek.

5-Her tavaf veya sa'y iin ayrı ayrı dualar tahsis etmek. Doğru olan ise; her tavaf veya sa'y iin özel dualar tahsis etmeden genel olarak dua, zikir yapmak ve Kur'an okumaktır.

6-Tavaf esnasında topluca zikir, dua yapmak veya yksek sesle zikir ve dua yapmak diğer hacıların dikkatlerini dağıtmaktadır.

7-Safa'ya ıkarken Kbe'ye işaret etmek.

8-İki yeşil işaret arasında bazı kadınların hervele (seri yryş) yapmaları. Halbuki bu durum sadece erkeklere hastır.

9-Bazı insanlar Safa ile Merve arasında bir gidiş-gelişi bir şavt olarak saymaktadırlar. Doğru olan ise Safa'dan Merve'ye bir gidiş bir şavttır, Merve'den Safa'ya geliş ise ikinci şavttır.

10-Saları tıraş ederken veya kısaltırken başın her tarafını tıraş etmemek veya başın her tarafından kısaltmamak.

11-Arafat'ta dua ederken Kıbleye dönmemek.

12-Dua etmek iin Arafat dağına ıkmayı gerekli görmek.

13-Arafat'ta, Mina'da ve teşrik gnlerinde vakitleri boşa geirmek.

14-Cemerata atılacak olan taşların mutlaka Mzdelife'den toplanması gerektiğini ve bu taşların yıkanmasının daha efdal olduğunu dşnmek.

15-Cemarata taş attıktan sonra dua iin durmayı ihmal etmek.

16-Bir yaşına gelmemiş olan hayvanları veya kurbanlığa mani bir ayıp taşıyan hayvanları kurban kesmek, kurban etini atmak.

17-Hacıların oğu hac gnlerinde alış-veriş yapıp yolculuk hazırlığı yapmaktadırlar. Halbuki hac gnleri ibadet, dua ve zikir gnlerdir.

18-Bir ok hacı Mzdelife'de kıblenin nereye doğru olduğunu iyice araştırmadan yanlış yönlere yönelerek namaz kılmaktadırlar. Halbuki zerlerine gerekli olan kıbleyi bilenlere sormaları veya yeterli araştımayı yapmalarıdır.

19-Mzdelife'de fecir vaktine kadar kalmak haccın vaciplerinden olduğu halde bir ok hacı gece yarısından sonra Mina'ya doğru hareket etmektedir.

20-Bazı insanlar kendileri sağlıklı oldukları halde başkalarını cemreleri taşlamada vekil tayin etmektedirler. Halbuki vekil tayin etmek gsz ve hasta hacılar iin geerlidir.

21-Cemerata ayakkabı, terlik ve byk taşlar atmak.

22-Bazı hacılar -Allah hidayet versin- bayramın birinci  gn sakallarını tıraş ederler. Halbuki bu iş mbarek bir mekn ve zamanda işlenen bir gnahtır.

23-Hacer'l-esvede'e ulaşıp onu öpebilmek iin insanları itip-kalkmak ve hatta hacılarla vuruşarak bulunulan yere ve zamana layık olmayan köt sözler söylemek.

24-bazıları bu taşın insana faydalı olduğunu dşnerek ellerini bu taşa srdkten sonra vcutlarına srerler. Bu da onların cehaletlerinden kaynaklanmaktadır. Fayda veren sadece Allah'tır. Ömer (Allah ondan razı olsun) bu taşa el srnce şöyle söylemiştir:

r

"Ben biliyorum ki sen bir taşsın, ne zarar ne de kr verirsin. Şayet ben Allah'ın Resul'n seni öperken görmeseydim seni öpmezdim."

25-Bazı hacılar Kbe'nin btn köşelerine el srmektedirler. Hatta cehaletleri sebebi ile duvarlarını sıvazlayanlar dahi olmaktadır. Kbe'ye el srmek ibadettir ve Allah'ı tazim etmektir ve ibadetler sadece varid olduğu şekliyle yapılır.

26-Yemn rknn öpmek hatalı bir davranıştır.Zira bu rkn sadece ellenir, öplmez.

27-Hicr-i İsmail'in iinden geerek tavaf yapmak. Bu doğru değildir.

28-Mina'da namazları cem yapmak.

29-bazı hacılar cemrelere taşlamaya Akabe cemresinden başlayıp ardından orta ve kk cemreyi taşlamaktadırlar. Doğru olan ise önce kk, ardından orta, son olarak da Akabe cemresini taşlamaktır.

30-taşların hepsini birden tek bir el ve tek bir atışla atmak. Bu ok byk bir hatadır. Alimler bu şekilde yapılan atışın sadece tek bir atış sayılacağını ifade etmişlerdir.  Taşların Peygamberimizin yapmış olduğu gibi teker teker atılması gerekir.

31-Bazı hacılar cemreleri taşlamadan doğruca Kbe'ye gidip veda tavafını yapmakta daha sonra Mina'ya gelerek cemreleri taşlayıp yolculuğa ıkmaktadırlar. Bu iş caiz olmayan bir iştir. Çnk bu iş Peygamberimizin, hacının son işinin beyti tavaf olması gerektiği emrine  aykırıdır. Veda hacda yapılacakların sonuncusudur.

32-Kbe'ye el ile işaret ederek veda etmek veya veda tavafından sonra Mekke'de kalmak.

33-Peygamber (Sallallahu Aleyhi ve Sellem)'in kabrini ziyaret etmek iin yolculuğa ıkmanın caiz olduğunu dşnmek.

Bu hatalardan kaınılması gerekir. En hayırlı yol:

 diyen Peygamberimizin gösterdiği yoldur.

Alemlerin Rabbine Hamd olsun.


copy to save :  word   |   Acrobat

:

[email protected]